ZAPROGRAMUJ SWÓJ SUKCES - rekrutacja
Drukuj E-mail PDF

REKRUTACJA NA SZKOLENIA TRWA OD 01.04.2014

Szczegółowe zasady rekrutacji opisane są w Regulaminie Projektu.
Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadą polityki równości szans.
Postępowanie kwalifikacyjne jest obligatoryjne dla osób deklarujących udział w Projekcie.

Grupa docelowa:

Uczestnicy projektu to 187 osób fizycznych w wieku 18-64 lata z wykształceniem maksymalnie średnim, które uczą się, pracują i/lub zamieszkują na obszarze woj. dolnośląskiego i które z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje umiejętności i kwalifikacje z zakresu obsługi komputera.
w liczbie 187  uczestników:
- min. 29 osób bezrobotnych,
- maks. 29 osób nieaktywnych zawodowo, w tym osoby uczące się lub kształcące się,
- 134 osoby pracujących, w tym 71 kobiet i 63 mężczyzn,
- min. 38 uczestników projektu w wieku 50+ (brak wskazania liczby kobiet i mężczyzn)

- max. 27 uczestników projektu  w wieku 18-24 lata (brak wskazania liczby kobiet i mężczyzn)

wymagania szczegółowe-uczestnikami projektu mogą być osoby:

- w wieku 18-64 lata,

- zamieszkałe na terenie województwa dolnośląskiego

- pracujące, zarejestrowane jako bezrobotne w urzędzie pracy lub uczące się

- z wykształceniem co najwyżej średnim.

Projekt jest skierowany do uczestników, którzy nie byli, nie są i nie będą objęci wsparciem w ramach projektów realizowanych w Poddziałaniu 9.6.1 i/lub Poddziałaniu 9.6.2 i/lub Działaniu 9.3 (weryfikacja na podstawie oświadczenia).

Przed wypełnieniem Formularza Zgłoszeniowego każdy z kandydatów na Uczestnika projektu jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem Projektu.

Formularz Zgłoszeniowy należy przedłożyć/przesłać:
1) osobiście w siedzibie Projektodawcy od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00;
2) drogą pocztową na adres: ul. Wrocław, pl. Solidarności 1/3/5, I piętro , pok. 106
3) faxem 71-78-10-150

4) e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
 

logo_pokl_ue

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK - najlepsza inwestycja