e-Nauczyciel - świętokrzyskie
Drukuj E-mail PDF

BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej” zakończył negocjacje Projektu „e-Nauczyciel” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.4 "Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty".


Cele projektu
Głównym celem projektu jest podniesienie umiejętności i kompetencji informatycznych niezbędnych w procesie kształcenia  zatrudnionych  na terenie województwa śląskiego, do końca grudnia 2014r.

Projekt zakłada uczestnictwo 140 (112K, 28M) nauczycieli/nauczycielek w bezpłatnych szkoleniach umożliwiających zwiększenie skuteczności i efektywności nauczania oraz zdobycie praktycznych umiejętności wykorzystywania narzędzi cyfrowych w procesie dydaktycznym. Nabyta wiedza i umiejętności nauczycieli zostaną potwierdzone zewnętrznym certyfikatem ECDL wydawanym przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Uczestnicy uzyskają wiedzę i umiejętności potwierdzone Europejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowych ECDL START - dowolnie wybranych czterech z siedmiu modułów, co pozwala skupić się uczestnikom na interesujących ich zagadnieniach oraz uzuskanie rozpoznawalnego w 148 krajach świata certyfikatu.


Certyfikowanie w systemie ECDL jest objęte patronatem Polskiego Towarzystwa Informatycznego i zachowuje ważność bezterminowo.


Czas trwania projektu
01.08.2013r. – 31.07.2014r.

Realizowane szkolenia obejmuja 2 moduły:

I moduł: z zakresu ECDL START obejmuje 4 z 7 modułów w ciągu 100 godzin (80 godzin stacjonarnie + 20 godzin e-learning):

1) Przetwarzanie tekstów,
2) Arkusze kalkulacyjne,
3) Grafika menedżerska i prezentacyjna,
4) Przeglądanie stron internetowych i komunikacja.

II moduł: e-Nauczyciel - 40 godzin stacjonarnie

w zakresie zgodnym z sylabusem e-nauczyciel ze strony www.ecdl.pl

więcej informacji:

http://kielce.enauczyciele.pl/

Biuro Projektu:

tel.  041 344 20 23, 603 65 00 65

Kielce, ul. Staszica 1, I piętro

logo_pokl                 logo_ue

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK - najlepsza inwestycja