Akademia IT e-Nauczyciela - śląskie
Drukuj E-mail PDF

BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej” zakończył negocjacje Projektu „Akademia IT e-Nauczyciela” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.4 "Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty".


Cele projektu
Głównym celem projektu jest podniesienie umiejętności i kompetencji informatycznych niezbędnych w procesie kształcenia  zatrudnionych  na terenie województwa śląskiego,  do końca grudnia 2014r.

Projekt zakłada uczestnictwo 120 (100K, 20M) nauczycieli/nauczycielek w bezpłatnych szkoleniach umożliwiających zwiększenie skuteczności i efektywności nauczania oraz zdobycie praktycznych umiejętności wykorzystywania narzędzi cyfrowych w procesie dydaktycznym. Nabyta wiedza i umiejętności nauczycieli zostaną potwierdzone zewnętrznym certyfikatem ECDL wydawanym przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Uczestnicy uzyskają wiedzę i umiejętności potwierdzone Europejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowych ECDL START - dowolnie wybranych czterech z siedmiu modułów, co pozwala skupić się uczestnikom na interesujących ich zagadnieniach oraz uzuskanie rozpoznawalnego w 148 krajach świata certyfikatu.


Certyfikowanie w systemie ECDL jest objęte patronatem Polskiego Towarzystwa Informatycznego i zachowuje ważność bezterminowo.


Czas trwania projektu
01.01.2014r. – 31.12.2014r.

Realizowane szkolenia obejmuja 2 moduły:

I moduł: z zakresu ECDL START obejmuje 4 z 7 modułów w ciągu 100 godzin (60 godzin stacjonarnie + 40 godzin e-learning):

1) Przetwarzanie tekstów,
2) Arkusze kalkulacyjne,
3) Grafika menedżerska i prezentacyjna,
4) Przeglądanie stron internetowych i komunikacja.

II moduł: e-Nauczyciel - 40 godzin stacjonarnie

w zakresie zgodnym z sylabusem e_nauczyciel ze strony www.ecdl.pl

Biuro Projektu: Plac Kazimierza Wielkiego 16, 42-500 Będzin

Tel. 605 29 68 29

logo_pokl     logo_slaskie            logo_ue

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK - najlepsza inwestycja