Outsourcing
Drukuj E-mail PDF

Outsourcing polega na przekazaniu części funkcji wykonywanych przez pracowników w przedsiębiorstwie firmie zewnętrznej, posiadającej stosowne środki, zasoby oraz kapitał ludzki. Jego głównymi celami jest zwiększenie efektywności oraz skuteczności prowadzonej działalności.

outsourcing zarzadzanie firma

Outsourcing. Outsourcing stanowi doskonałą formę zabezpieczenia bieżącego funkcjonowania firmy z wykorzystaniem specjalistów branżowych. Nasze doświadczenie w branży pozwala nam zaproponować najwyższej jakości usługi oraz rozwiązania których celem jest:

  • redukcja i kontrola kosztów operacyjnych
  • uzyskanie dostępu do mocy produkcyjnych najwyższej jakości
  • zwolnienie własnych zasobów do innych celów
  • uzyskanie zasobów, którymi przedsiębiorstwo nie dysponuje
  • uporanie się z funkcją trudną do wykonywania lub niemożliwą do kontrolowania

BROst, jako firma z wieloletnim doświadczeniem w zakresie outsourcingu IT oraz znajomością branży informatycznej umożliwia osiągnięcie powyższych celów. Jest solidnym partnerem, który umożliwia skupienie się na głównej działalności przedsiębiorstwa przejmując na siebie obsługę i administrację infrastrukturą IT w firmie.

Organizujemy i prowadzimy kursy i szkolenia na terenie przedsiębiorstw dotyczące ogólnie pojętych zasad korzystania z urządzeń komputerowych jak i wyspecjalizowanego oprogramowania, które jest używane w firmie.

Ponieważ bezpieczeństwo systemów IT jest w tych czasach kluczowe dla prowadzenia działalności, pomagamy podnosić zabezpieczenia sieci i systemów, uniemożliwiając nieautoryzowany dostęp z zewnątrz - w sposób zdalny jak i lokalny. Jednocześnie stosujemy wewnętrzne procedury obiegu oraz dostępu do informacji Klienta, które uniemożliwiają ujawnienie ich osobom trzecim.

Pomagamy w doborze sprzętu komputerowego (serwery, stacje robocze, komputery PC oraz notebooki), dostarczając gotowe maszyny, skonfigurowane pod Klienta sprzętowo jak i programowo.

Powrót