O nas
Drukuj E-mail PDF

BROst® Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej - poprzednia nazwa Zakład Usług Komputerowych i Teleinformatycznych BROst powstał w 1993 roku, na bazie wcześniejszych doświadczeń zawodowych jego właścicieli.

Pierwszym stworzonym produktem była aplikacja SEBAD - baza danych, kierowana do specjalistycznych jednostek badań patomorfologicznych, system ewidencji badań biopsyjnych i autopsyjnych napisana w Pascalu przy użyciu silnika Betrieve. W następnych latach powstało szereg programów komputerowych z wykorzystaniem tej technologii, które realizowały nietypowe algorytmy przetwarzania informacji. Z wykorzystaniem aplikacji Ms Access 2.0 i języka VisualBasic stworzono również system SQL Query dla takich bazy danych. W tym czasie (1993-1995) opracowano wiele interesujących projektów, które publikowane były również jako artykuły naukowe. W 1996 roku wyodrębniono dwa działy: Centrum Edukacyjno - Treningowe (Education & Training Center) oraz Dział wspomagania i serwisu (Technical Support Service). Wprowadzono usługi wspomagania administracji siecią komputerową dla małych przedsiębiorstw.

BROst CEiTK powstało w 1993 r. oferując usługi informatyczne, a od 1996r. rozszerzyło działalność stając się jednym z liczących się ośrodków szkoleniowych. BROst specjalizuje się w świadczeniu usług szkoleń otwartych, zamkniętych, e-learningowych i outsourcingu informatycznym. Centrum BROst realizowało i realizuje projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach EFS. BROst® Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej w Łodzi jest firmą, której nadrzędnym celem jest pomagać osobom bezrobotnym i biernym zawodowo, osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Poza pisaniem własnych projektów realizujemy część działań w partnerstwach lub jako podwykonawcy.
BROst®  współpracuje z wieloma instytucjami organizując dla nich szkolenia i egzaminy. Wizytówką BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej jest jakość prowadzonych szkoleń, potwierdzona zadowoleniem i satysfakcją klienta wyrażona w ankietach ewaluacyjnych. BROst posiada również status ośrodka egzaminacyjnego TGLS.
Przy BROst działa akredytowane Centrum Egzaminacyjne ECDL, PL-CE0002. Posiadamy certyfikowane Laboratoria ECDL, w którym przeprowadzamy m.in. szkolenia komputerowe i egzaminy ECDL w zakresie podstawowym: ECDL PROFILE/BASE (B1 -B4)/STANDARD (B1-B4, S1-S3), e-Citizen (eC), ECDL Współpraca Online (S7), Podstawy oprogramowania (S10), ECDL RODO (S11), ECDL, IT Security (S3, S3v2), ECDL Podstawy oprogramowania (S10), ECDL Praca zdalna (S12), ECDL Rozwiązywanie problemów (S9), ECDL Web Editing (S6) oraz  z grupy specjalistycznej tj., ECDL Advanced (A1-A4), ECDL CAD (S8), EPP Zarządzanie Projektami (S5), EPP e-Urzędnik (eU), , EPP e-Nauczyciel (eN1, eN2), ECDL Edycja Obrazów (S4).
BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej jest Instytucją Walidującą dla kwalifikacji Certyfikat Umiejętności Komputerowych – poziom podstawowy i posiada uprawnienia do przeprowadzenia egzaminów dla certyfikacji CUK-pp, prowadzonej przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.
BROst CEiTK współpracuje również z instytucjami w zakresie prowadzenia szkoleń CISCO CCNA, Python itp.
Posiadamy laboratoria egzaminacyjne mobilne ECDL, dzięki czemu egzaminy mogą odbywać się w dowolnych miejscach i instytucjach. Przeprowadzamy również szkolenia i egzaminy w formie zdalnej.
Firma BROst dysponuje wyposażoną salą wykładową i/lub komputerową oraz posiadamy do dyspozycji ponad 30 laptopów należących do laboratorium ECDL.

OFERUJEMY:

 • Realizację szkoleń na najwyższym poziomie zakończonych uzyskaniem zaświadczenia zgodnym z rozporządzeniem MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • Przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych po ukończonych szkoleniach
 • Wynajem sali szkoleniowej na potrzeby szkoleń, spotkań biznesowych, doradztwa
 •  Doradztwo zawodowe

  

Od początku swojej działalności firma świadczy projektowe i doradcze usługi w zakresie:

  • administracja sieci komputerowych
  • integracja systemów, projektowanie i budowa sieci informatycznych
  • usługi w zakresie sprzedaży i montażu sprzętu komputerowego
  • tworzenie  nowych systemów dostosowanych do profilu działalności przedsiębiorstwa
  • tworzenie oprogramowania
  • wdrażanie oprogramowania wraz z demonstracją i przeszkoleniem personelu
  • kompleksowa komputeryzacja firm

 

Doświadczenie

 • tworzenie oprogramowania baz danych klientów– server oraz server – terminal z wykorzystaniem różnych silników baz danych SQL i Betrieve ( dBase, MS Access, Oracle, Postgres, MySQL, SQLite ) na potrzeby specjalistycznego, niestandardowego obiegu informacji u użytkownika
 • własne rozwiązania międzyplatformowe dla technologii wiodących systemów operacyjnych
 • zastosowanie algorytmów kryptograficznych, podpisu cyfrowego i infrastruktury klucza publicznego do integracji sieci komputerowych firm wielooddziałowych poprzez Internet
 • administracja sieciami komputerowymi stosującymi wszystkie wiodące systemy operacyjne
 • używanie wydajnych języków programowania dla tworzenie oprogramowania i w procesie szkoleń (C++, Delphi, Object Pascal, Visual Basic, C#, Java oraz specjalistyczne języki skryptowe)
 • szkolenia (otwarte i zamknięte) podstawowe i zaawansowane w szerokim wachlarzu tematów dla grup
 • projektowanie i wykonywanie struktury sieci i okablowania budynków
 • zwiększanie szybkości i efektywności działania istniejących sieci komputerowych

Najważniejsze osiągnięcia BROst CEiTK


- Stabilna pozycja na łódzkim rynku edukacyjnym
- BROst posiadał certyfikat ISO 9001:2009 nr 744/7/2015
- Certyfikat Członkostwa Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
- certyfikat członkostwa Regionalnej Izby Gospodarczej- Łódź nr 01/05/2015
- akredytacja Łódzkiego Kuratora Oświaty w zakresie kształcenia
- wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy nr 2.10/00033/2005
- wpis do rejestru Agencji Pośrednictwa Pracy pod numerem 8299
- wpis do bazy usług rozwojowych
- posiadało prawo używania znaku „Zgodny z ECDL” dla szkoleń przygotowujących do egzaminów ECDL
- ośrodek egzaminacyjny TGLS
- najlepszy projekt unijny z ECDL
- tytuł „Lider Rynku Lokalnego 2012”
- Najlepsze Centrum Egzaminacyjne ECDL 2009 – 2011
- certyfikat Centrum Egzaminacyjnego ECDL w zakresie PROFILE/BASE (B1 -B4)/STANDARD (B1-B4, S1-S3), e-Citizen (eC), ECDL Współpraca Online (S7), Podstawy oprogramowania (S10), ECDL RODO (S11), ECDL, IT Security (S3, S3v2), ECDL Podstawy oprogramowania (S10), ECDL Praca zdalna (S12), ECDL Rozwiązywanie problemów (S9), ECDL Web Editing (S6) oraz  z grupy specjalistycznej tj., ECDL Advanced (A1-A4), ECDL CAD (S8), EPP Zarządzanie Projektami (S5), EPP e-Urzędnik (eU), , EPP e-Nauczyciel (eN1, eN2), ECDL Edycja Obrazów (S4).
- wyróżnienie w konkursie new@poland 2007
- współpraca na rzecz Rady ds. Kompetencji Sektora IT

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.