ZAPROGRAMUJ SWÓJ SUKCES - dokumenty
Drukuj E-mail PDF

Dokumenty do pobrania 

          
Poniżej znajdą Państwo linki do wszystkich dokumentów niezbędnych do udziału w projekcie.
Dokumenty prosimy wypełniać starannie niebieskim długopisem.
Umowę prosimy drukować w 2 egzemplarzach.
Osoby zatrudninone proszone są o załączenie zaświadczenia od pracodawcy o zatrudnieniu.
Osoby bezrobotnie proszone są o dostarczenie zaświadczenia o zarejestrowaniu w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna.
Osoby nieaktywne zawodowo - uczące się proszone są o okazanie oryginału ważnej legitymacji i dostarczenie jej kserokopii.
Przed wypełnieniem dokumentów prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Projektu.

 

logo_pokl_ue

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK - najlepsza inwestycja