e-Nauczyciel - łódzkie - o projekcie
Drukuj E-mail PDF

logo-e_nauczyciel_lodzBROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej” zakończył negocjacje Projektu „e-Nauczyciel” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.4 "Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty".


Cele projektu
Głównym celem projektu jest podniesienie umiejętności i kompetencji informatycznych niezbędnych w procesie kształcenia  zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego,  do końca czerwca 2015r.

Projekt zakłada uczestnictwo 288 (236K, 52M) nauczycieli/nauczycielek w bezpłatnych szkoleniach umożliwiających zwiększenie skuteczności i efektywności nauczania oraz zdobycie praktycznych umiejętności wykorzystywania narzędzi cyfrowych w procesie dydaktycznym. Nabyta wiedza i umiejętności nauczycieli zostaną potwierdzone zewnętrznym certyfikatem ECDL wydawanym przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Uczestnicy uzyskają wiedzę i umiejętności potwierdzone Europejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowych ECDL START - dowolnie wybranych czterech z siedmiu modułów, co pozwala skupić się uczestnikom na interesujących ich zagadnieniach oraz uzuskanie rozpoznawalnego w 148 krajach świata certyfikatu.


Certyfikowanie w systemie ECDL jest objęte patronatem Polskiego Towarzystwa Informatycznego i zachowuje ważność bezterminowo.


Czas trwania projektu
01.01.2014r. – 30.06.2015r.

Realizowane szkolenia z zakresu ECDL START obejmuje 4 z 7 modułów:

1) Przetwarzanie tekstów,
2) Arkusze kalkulacyjne,
3) Grafika menedżerska i prezentacyjna,
4) Przeglądanie stron internetowych i komunikacja:

Realizowane szkolenia z zakresu e-Nauczyciel obejmuje materiał:

- prawne, etyczne, społeczne i ekonomiczne aspekty rozwoju i zastosowań technologii informacyjnej i komunikacyjnej

- nauka i praca w środowisku technologii, w szczególności znajomość aplikacji stosowanych w nauczanym przedmiocie

- korzystanie z zasobów i funkcji platformy edukacyjnej

 

loga nowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK - najlepsza inwestycja