e-Nauczyciel - łódzkie - szkolenia
Drukuj E-mail PDF

logo-e_nauczyciel_lodz

W czasie trwania projektu zostanie przeszkolonych 14 grupy średnio po 12 osób każda, w ramach ECDL Start oraz e-Nauczyciel, które zostaną wybrane na podstawie rekrutacji i preferencji uczestników np. 12 os. z tego samego powiatu. Ponadto dla nauczycieli posiadających certyfikat ECDL Start przewidziano możliwośc udziału wyłącznie w szkolenia e-Nauczyciel - również w grupach średnio po 12 osób.

Szkolenia będą prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów posiadających doświadczenie w prowadzeniu krótkich form szkoleniowych w zakresie obsługi komputera. W ramach szkolenia prowadzony będzie wykład-warsztat dotyczący metod szkoleniowych z wykorzystaniem narzędzi audiowizualnych i technik ICT. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały dydaktyczne: podręcznik do ECDL Start oraz skrypt przygotowany do II części szkolenia.

Program szkolenia

I część: 80h stacjonarne (oraz praca własna e-learning z wykorzystaniem platformy) Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL Start: Przetwarzanie tekstów (20h); Arkusze kalkulacyjne (25h); Grafika menedżerska i prezentacyjna (20h); Przeglądanie stron internetowych i komunikacja (15h) zakończone 4 egzaminami, po każdym module; pozytywny wynik egzaminów pozwala otrzymać certyfikat ECDL Start, który będzie warunkować udział w II części szkolenia;

II część: 40h Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych e-Nauczyciel: prawne, etyczne, społeczne i ekonomiczne aspekty rozwoju i zastosowań technologii informacyjnej i komunikacyjnej (10h); nauka i praca w środowisku technologii, w szczególności znajomość aplikacji stosowanych w nauczanym przedmiocie (15h); korzystanie z zasobów i funkcji platformy edukacyjnej (15h). Szkolenie zakończone testem (e-nauczyciel TEST). Pozytywny wynik testu stanowi jeden z warunków uzyskania certyfikatu e-Nauczyciel (dodatkowo: przygotowanie min 3 scenariuszy lekcji, przeprowadzenie lekcji w oparciu o nie, doskonalenie zawodowe - co jest weryfikowane przez e-moderatora).

Certyfikat e-Nauczyciel jest to najnowszym produkt Polskiego Towarzystwa Informatycznego, zatwierdzony przez ECDL Foundation, który wdrażany jest od ubiegłego roku jako element programu Cyfrowa szkoła.


loga nowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 CZŁOWIEK - najlepsza inwestycja