e-Nauczyciel - łódzkie - rekrutacja
Drukuj E-mail PDF

logo-e_nauczyciel_lodz

Rekrutacja do projektu będzie otwarta i ogólna, ale wyznaczone będą terminy składania dokumentów w poszczególnych m-cach i na poszczególne szkolenia.

Dokumenty związane z rekrutacją, tj. regulamin uczestnictwa i rekrutacji, formularz zgłoszeniowy, wzory oświadczeń i inne można pobrać ze strony www.

Podstawą zgłoszenia udziału będzie oddany formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami, dostępny na stronie www projektu oraz w biurze projektu, rozsyłany będzie również do szkół wraz z informacją o projekcie. Formularz można złożyć osobiście w biurze i na spotkaniach, faksem lub e-mailem.

Kryteria rekrutacyjne:

  • kompletnie i prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy (weryfikacja TAK/NIE*)
  • zaświadczenie o zatrudnieniu w szkole w woj. łódzkim (weryfikacja TAK/NIE*), w tym zaśw o zatrudnieniu na terenach wiejskich (1punkt dodatkowy), w tym zaśw o zatrudnieniu w charakterze nauczyciela kształcenia zawodowego (odrębna pula miejsc)
  • deklaracja o braku znajomości obsługi komputera i certyfikatu na poziomie ECDL Start (TAK/NIE*) (dla szkolenia ECDL Start);
  • deklaracja udziału w projekcie, zgoda na przetwarzanie danych osobowych (weryf TAK/NIE*)

* NIE oznacza odrzucenie zgłoszenia.

Na podst w/w kryteriów powstanie lista rankingowa i rezerwowa (formularze z odpowiedzią TAK, uszeregowane wg otrzymanej punktacji). Ostatecznie wnioskodawca dopuszcza zastosowanie kryterium kolejności zgłoszeń.

Równość szans w projekcie, w tym kobiet i mężczyzn będzie realizowana poprzez jednolite kryteria rekrutacyjne, promocja udziału kobiet i mężczyzn i osób z obszarów wiejskich, biuro czynne w różnych dniach i godzinach, różne sposoby zgłoszenia udziału, spotkania informacyjne w szkołach.

 

Przed wypełnieniem Formularza Zgłoszeniowego każdy z kandydatów na Uczestnika/Uczestniczkę projektu jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem Projektu. 
 
Formularz Zgłoszeniowy należy przedłożyć/przesłać:
1) osobiście w Biurze Projektu od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 – 16.00;
2) pocztą tradycyjną na adres: ul. Kutnowska 11, 93-485 Łódź;
3) faxem 42 633 68 24, 42 633 68 99;
4) e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

loga nowe
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Euopejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK - najlepsza inwestycja