Certyfikat ECDL WebEditing
Drukuj E-mail PDF

ECDL Webediting to Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowego projektowania stron internetowych.

Certyfikat ECDL Webediting zaświadcza o posiadaniu podstawowych umiejętności wykorzystania narzędzi języka HTML do tworzenia stron i serwisów internetowych.Aby uzyskać Certyfikat ECDL WebStarter należy zdać praktyczny egzamin. Po zdanym egzaminie wydawany jest Certyfikat ECDL WebEditing. Można również uzyskać dodatkowo. Do egzaminu może przystąpić każdy chętny.

Zakres informacji wymaganych do zdania egzaminu można znaleźć w Syllabusie ECDL WebStarter (obecnie w wersji 1.0).ECDL WebStarter jest dla wszystkich, którzy chcą lub potrzebują poświadczenia swoich umiejętności.

Korzyści z posiadania Certyfikatu ECDL WebEditing:

  • międzynarodowy zasięg Certyfikatu
  • niezależnie potwierdzone kwalifikacje
  • oszczędność czasu pracodawcy przez wstępne wyeliminowanie braków umiejętności
  • podniesienie wydajności pracy
  • gwarancja obiektywności w ocenie umiejętności.

By samodzielnie sprawdzić swoje umiejętności należy pobrać jeden z przykładowych egzaminów (wersja spakowana zip) i wykonać wszystkie zawarte w nich zadania w czasie nie dłuższym niż 45 minut.

Egzamin można realizować przy pomocy dowolnego edytora języka HTML (w wersji polskiej lub angielskiej).

Aby przystąpić do procedury zdawania egzaminów ECDL WebEditing należy zgłosić się do certyfikowanego Centrum Egzaminacyjnego ECDL-A.

Egzaminy mogą przeprowadzać certyfikowani przez Polskie Biuro ECDL, odpowiednio przygotowani Egzaminatorzy ECDL WebEditing w certyfikowanych Laboratoriach ECDL.