Czym jest ECDL?
Drukuj E-mail PDF

 Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence) zaświadcza, że jego posiadacz wykazuje się podstawowymi umiejętnościami obsługi komputerow i potrafi efektywnie je wykorzystać w codziennej pracy. Pierwsze certyfikaty ECDL wydano w 1994 roku. Certyfikat ECDL jest honorowany w 148 krajach na świecie, można go zdawać w 41 językach, posiada go ponad 11 mln ludzi na świecie (w Polsce wydano ponad 100.000 certyfikatów). W Polsce egzaminy mozna zdawać w ponad 1000 autioryzowanych Laboratoriach Egzamiancyjnych wspólpracujących z prawie 100 Centami Egzamiancyjnymi, pod kierunkiem ok. 3000 Egzamiantorów ECDL. Egzaminy ECDL pokrywają następujące obszary technologii informatycznej:

Schemat modułów:

ECDL BASE:

 1. Podstawy pracy z komputerem – B1
 2. Podstawy pracy w sieci – B2
 3. Przetwarzanie tekstów – B3
 4. Arkusze kalkulacyjne – B4

ECDL STANDARD:

Moduły ECDL BASE + wybrane 3 moduły z grupy STANDARD tj.

 1. S1 – Użytkowanie baz danych
 2. S2 - Grafika menedżerska i prezentacyjne
 3. S3 – IT Security
 4. S4 – Edycja Obrazów
 5. S5 – Zarządzanie projektami
 6. S6 – WebEditing
 7. S7 – Współpraca Online
 8. S8 – ECDL CAD
 9. S9 – Rozwiązywanie Problemów

Wystarczy zdać jeden moduł, aby uzus kac certyfikat ECDL PROFILE.

Egzaminy te sprawdzają podstawowe umiejętności, potrzebne zarówno w pracy zawodowej jak i coraz częściej w życiu codziennym każdego obywatela Europy.

Certyfikat Umiejętności Komputerowych zwiększa  możliwości znalezienia zatrudnienia dla szerokich grup społeczeństwa, a w szczególności dla osób:

 • szukających po raz pierwszy pracy, a więc wkraczających na rynek pracy;
 • powracających do pracy po dłuższej przerwie (np. kobiety po urlopie macierzyńskim);
 • poszukujących pracy, którzy szybciej ją znajdą posiadając odpowiednie umiejętności wykorzystania komputerów;
 • poszukujących (lub podejmujących) pracy w innych krajach europejskich.

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych jest jednolity w całej Europie i służy:

 • przygotowaniu obywateli Europy do życia w Społeczeństwie Globalnej Informacji;
 • podniesieniu poziomu umiejętności wykorzystania mikrokomputerów w pracy zawodowej i życiu codziennym;
 • wprowadzeniu i ujednoliceniu bazowego poziomu kwalifikacji, niezależnego od kierunku i poziomu wykształcenia pracowników;
 • opracowaniu modelu edukacji w zakresie użytkowania mikrokomputerów;
 • umożliwieniu przemieszczania się pracowników pomiędzy krajami w ramach Wspólnoty Europejskiej.

Fakt zdania egzaminów z poszczególnych modułów jest odnotowywany przez egzaminatora w systemie egzaminacyjnym eECDL. Po zdaniu 4 egzaminów można uzyskać certyfikat ECDL BASE, po zdaniu 1,2,3 egzaminów mozna uzyskać certyfikat ECDL PROFILE. PO zdaniu 4 modułów ECDL BASE + 3 wybranych modułów można uzyskac certyfika ECDL STANDARD.

Gorąco zachęcamy Państwa do skorzystania z oferty egzaminacyjnej najszerszej i zorganizowanej w najbardziej profesjonalny sposób na rynku.