Certyfikat ECDL CAD
Drukuj E-mail PDF

ECDL CAD to Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowego Wspomagania Projektowania. CAD to skrót od Computer Aided Design - Komputerowe Wspomaganie Projektowania.

Certyfikat ECDL CAD zaświadcza o posiadaniu podstawowych umiejętności wykorzystania narzędzi CAD do tworzenia rysunków dwuwymiarowych (2D). Aby uzyskać Certyfikat ECDL CAD należy zdać praktyczny egzamin. Po zdanym egzaminie wydawany jest Certyfikat ECDL CAD. Można również uzyskać dodatkowo Certyfikat ECDL CAD w postaci karty plastikowej. Do egzaminu może przystąpić każdy chętny. Zakres informacji wymaganych do zdania egzaminu można znaleźć w Syllabusie ECDL CAD (obecnie w wersji 1.5). ECDL CAD jest dla wszystkich, którzy chcą lub potrzebują poświadczenia swoich umiejętności.

Korzyści posiadania Certyfikatu ECDL CAD:

  • międzynarodowy zasięg Certyfikatu
  • niezależnie potwierdzone kwalifikacje
  • oszczędność czasu pracodawcy przez wstępne wyeliminowanie braków umiejętności
  • podniesienie wydajności pracy
  • gwarancja obiektywności w ocenie umiejętności

Aby przystąpić do procedury zdawania egzaminów ECDL CAD należy zgłosić się do certyfikowanego Centrum Egzaminacyjnego ECDL.

Egzaminy mogą przeprowadzać certyfikowani przez Polskie Biuro ECDL, odpowiednio przygotowani Egzaminatorzy ECDL CAD w certyfikowanych Laboratoriach ECDL CAD.

Egzaminy organizują Centra Egzaminacyjne ECDL. By samodzielnie sprawdzić swoje umiejętności należy pobrać przykładowy egzamin (wersja spakowana zip) i wykonać wszystkie zawarte w nim zadania w czasie nie dłuższym niż 60 minut. Egzamin można realizować przy pomocy programu AutoCAD firmy Autodesk w wersji 2007 lub późniejszej (w wersji polskiej lub angielskiej).