Cele ECDL
Drukuj E-mail PDF

Jakie są cele ECDL?

  • Podwyższenie poziomu umiejętności użytkowania komputera u wszystkich zatrudnionych i chcących podjąć pracę.
  • Wzrost wydajności wszystkich pracowników, którzy w swojej pracy korzystają z komputera.
  • Umożliwienie lepszego wykorzystania nakładów na technologię informatyczną.
  • Zrozumienie potrzeby wyrabiania dobrych nawyków w pracy z komputerem w celu zapewnienia wysokiej jakości jej wyników.

Certyfikat ECDL zachowuje swoją ważność bezterminowo.

Egzaminy są dostosowane do oprogramowania pochodzącego od różnych producentów. Poszczególne egzaminy mają opcje, zależne od sprzętu dostępnego w miejscu zdawania. Poszczególne moduły - o ile jest to możliwe - mogą być połączone poprzez użycie zintegrowanych pakietów oprogramowania.

Jakie są korzyści z ECDL?

Europejski Certyfikat Umiejętności komputerowych jest jednolitym, uznawanym w całej Europie certyfikatem i został włączony przez Radę Europy do pakietu inicjatyw zmierzających do budowy w Europie Społeczeństwa Globalnej Informacji. Powstał z myślą o tych, którzy muszą lub chcą wiedzieć jak korzystać z komputera. Jest odpowiedni dla ludzi dowolnych zawodów i dla poszukujących pracy, w każdym wieku. Umiejętności komputerowe mają coraz większe znaczenie we wszystkich dziedzinach życia. ECDL jest rzetelnym świadectwem tych umiejętności

Czy wiesz, że:

  • W wielu krajach Europy certyfikat ECDL jest obowiązkowy dla pracowników administracji publicznej,
  • W Polsce studenci posiadający certyfikat ECDL mogą być zwolnieni z obowiązku udziału w zajęciach z zakresu technologii informacyjnej,
  • Certyfikat ECDL jest honorowany w 146 krajach, a egzaminy można zdawać w 38 językach.