Projekt I Ty na kursie IT!
Drukuj E-mail PDF

 

BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej” zakończył negocjacje Projektu „I Ty na kursie IT!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.6 „Upowszechnienie uczenia się dorosłych", Poddziałanie 9.6.2 „Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych". 

 
Cele projektu
Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji komputerowych u 186 osób (93K, 93M) w wieku 25-64 lata, pracujących lub zarejestrowanych bezrobotnych z wykształceniem co najwyżej średnim zainteresowanych z własnej inicjatywy podniesieniem umiejętności komputerowych zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego do końca marca 2014r.
Uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności potwierdzone zewnętrznymi certyfikatami Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (European Computer Driving Licence) na różnych poziomach zaawansowania. 

 
Certyfikowanie w systemie ECDL jest objęte patronatem Polskiego Towarzystwa Informatycznego i zachowuje ważność bezterminowo.

 
Czas trwania projektu
01.04.2013r. – 31.03.2014r.

Realizowane szkolenia

1) ECDL Start (80 godzin) - 4 moduły w zakresie word, excel, power point, internet

2) ECDL CAD (80 godzin) - wykorzystanie AUTCAD do tworzenia rysunków dwuwymiarowych

3) ECDL Web Editing (80 godzin) - projektowanie stron internetowych

4) ECDL IT Security (80 godzin) - bezpieczeństwo używania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)

więcej informacji w zakładce Projekty unijne->I Ty na kursie IT

Kontakt: 42 633 68 24, 42 633 68 99, 607 29 65 29
stopka-do-www
 CZŁOWIEK - najlepsza inwestycja