Zapytanie 2/eN/LD/2014 e-Nauczyciel - łódzkie
Drukuj E-mail PDF

  

        

BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej”  realizuje projekt „e-Nauczyciel” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.4 "Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty".

Zapytanie dotyczące realizacji usługi opracowania i dostarczenia materiałów dydaktycznych do szkolenia e-Nauczyciel w projekcie e-Nauczyciel w województwie łódzkim.

 

 
 loga nowe
        Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                            CZŁOWIEK - najlepsza inwestycja

Zapytanie 1/2014 e-Nauczyciel Kielce
Drukuj E-mail PDF

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku dotyczące opracowania materiałów dydaktycznych z zakresu e-Nauczyciel na platformę e-learningową.

Zapytanie 2/2014 e-Nauczyciel Kielce
Drukuj E-mail PDF

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku dotyczące opracowania materiałów dydaktycznych z zakresu e-Nauczyciel.

Zapytanie 1/eN/LD/2014 e-Nauczyciel - łódzkie
Drukuj E-mail PDF

  

        

Zapytanie ofertowe w trybie zasady konkurencyjności dotyczące wyboru trenera/trenerki szkolenia e-Nauczyciel w projekcie e-Nauczyciel w województwie łódzkim. loga nowe
        Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                            CZŁOWIEK - najlepsza inwestycja