Projekty ECDL w Małopolsce - ogłoszenie
Drukuj E-mail PDF

 

W związku z planowaną realizacją projektów 

1). "ECDL START"
2). "50+ na START"

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.6 „Upowszechnienie uczenia się dorosłych", Poddziałanie 9.6.2 „Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych"
zapraszamy do składania ofert pracy na stanowiska:

- Kierownik Projektu
- Asystent/ka Kierownika Projektu

Więcej informacji pod numerem: 601 29 66 29, 603 65 00 65

loga_krakow

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                CZŁOWIEK - najlepsza inwestycja