Zapraszamy do udziału w szkoleniach językowych i zawodowych
Drukuj E-mail PDF

 Szanowni Państwo, prowadzimy rekrutację:

 1. do szkoleń z zakresu języka angielskiego dla osób 50+, w tym:

- 10 osób w dowolnym wieku, do ISCED 3
- status na rynku pracy: dowolny
- miejsce zamieszkania: woj. Łódzkie
- wszystkie osoby muszą być 25+

mile widziane osoby:
- niepełnosprawne - brakuje 12 osób (wskaźnik nieobligatoryjny)
- z terenów wiejskich – brakuje 33 osób (wskaźnik nieobligatoryjny)

  Poziom A1 do A2, na końcu egzamin TGLS na poziomie A2.

  Liczba godzin 180 - 240h. Czas do końca roku 2021.

 2. szkolenia zawodowe komputerowe zakończone egzaminem zewnętrznym

Informacja o grupie docelowej i wskaźnikach
Grupa docelowa:

60os.(35K/25M) w wieku 18 lat i więcej, które pracują lub zamieszkują (w rozumieniu KC) na terenie woj. łódzkiego, z których 12os.(7K/5M) to os.,które utraciły pracę z przyczyn niedot.pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do proj. a 48os.(28K/20M)to os.przewidziane do zwolnienia lub zagroż.zwolnieniem z pracy z przyczyn niedot.pracown., 6os.(3K/3M)z niepełnospr. 

  Wymiar szkolenia: średnio 180h/osobę, średnio 6h x 30 dni (minimum 3 x w tygodniu)