Konkurs Informatyczny "TIK? - TAK!" 2014
Drukuj E-mail PDF

IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS INFORMATYCZNY  "TIK? - TAK!"

Szanowni Państwo,

w dniu 11.04.2014 r. zakończył się pierwszy etap szkolny konkursu informatycznego "TIK? - TAK!". Do drugiego etapu regionalnego z województwa łódzkiego, który odbędzie się 29.04.2014 r. (wtorek) zakwalifikowało się 15 uczniów (ze szkół podstawowych - 8, szkoł gimnazjalnych - 6, szkół ponadgimnazjalnych - 1).

Serdecznie gratulujemy i składamy najserdeczniejsze życzenia sukcesów na następnych etapach konkursu uczniom i nauczycielom, którzy przygotowując ich do konkursu stają się współautorami ich sukcesów.

Konkurs dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych jest organizowany co roku przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań informatycznych i przygotowanie młodzieży do funkcjonowania w zinformatyzowanym społeczeństwie. Jednocześnie chcemy stworzyć uczniom możliwości sprawdzania własnej wiedzy i umiejętności, a także wyłonić i wspierać uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu zainteresowań informatycznych. naszym celem jest równiez zachęcanie szkół do rozpoznawania i rozwijania zainteresowań i uzdolnień swoich uczniów oraz podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym.

Udział w konkursie dla uczniów jest bezpłatny i dobrowolny. Konkurs jest o zasięgu ogólnopolskim.

Finał konkursu odbędzie się 14.05.2014 r. w Warszawie, podczas obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego.