Seminarium PTI
Drukuj E-mail PDF
Seminarium PTI na temat Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych.
Seminarium odbyło się w dniu 25 czerwca br. w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie. Tematem seminarium była inicjatywa Komisji Europejskiej, dotycząca wzmocnienia tendencji rozwojowych krajów Unii, w tym Polski, oraz udział polskich struktur instytucjonalnych, biznesowych i edukacyjnych w tym przedsięwzięciu.
Seminarium otworzył Prezes PTI prof. Marian Noga mówiąc m.in. o konieczności wykształcenia w Unii Europejskiej ok. 900 tys. profesjonalistów ICT w okresie zaledwie 2 najbliższych lat, co jest warunkiem niezbędnym dla podtrzymania rozwoju.
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, minister Iwona Wendel przedstawiła strukturę i stan zaawansowania realizacji programów operacyjnych budowy sieci szerokopasmowych, podkreślając zawarte w tych programach środki na wspomaganie edukacji informatycznej, zwłaszcza ukierunkowane na zwalczanie cyfrowego wykluczenia.
Zadania stojące przed paneuropejską Wielką Koalicją na Rzecz Kształcenia Profesjonalnych Kadr Informatycznych oraz założenia Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce omówił Lider Informatyzacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji,  dyrektor Włodzimierz Marciński.
Ofertę CEPIS i ECDL Foundation dla Koalicji przedstawił Dyrektor Generalny CEO ECDL Foundation Damien O’Sullivan. Ten sam temat w odniesieniu do Polski omówił Ogólnopolski Koordynator ECDL Jacek Pulwarski. Przedstawił on również założenia i strukturę certyfikatu e-Nauczyciel.
W tym dniu zarejestrowaliśmy w systemie ECDL 150-tysięcznego kandydata (równoważnik karty EKUK).

Przy tej okazji warto przytoczono dane liczbowe dotyczące certyfikatu ECDL na świecie, o których mówił w swoim wystąpieniu na seminarium Ogólnopolski Koordynator ECDL, Jacek Pulwarski (na zdjęciu obok, razem z Dyrektorem Włodzimierzem Marcińskim).