Projekt I Ty na kursie IT! - aktualności
Drukuj E-mail PDF

BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej” realizuje projekt „I Ty na kursie IT!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.6 „Upowszechnienie uczenia się dorosłych", Poddziałanie 9.6.2 „Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych". 

Zrealizowano już 2 grupy zajęć w zakresie ECDL Start oraz grupy zajęć w zakresie ECDLCAD, ECDL Web Editing a także IT Security.

Aktualnie realizowanie są zajęcia w grupie ECDL Start 3, a 2 września rozpocznie zajęcia grupa ECDL Start 4. We wrześniu rozpoczną również zajęcia ostatnie grupy ECDL CAD oraz ECDL Web Editing.

więcej informacji w zakładce Projekty unijne->I Ty na kursie IT

Kontakt: 42 633 68 24, 42 633 68 99, 607 29 65 29
stopka-do-www
 CZŁOWIEK - najlepsza inwestycja