Akademia IT e-Nauczyciela - śląskie - zapytanie II
Drukuj E-mail PDF

 

BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej”  realizuje projekt „Akademia IT e-Nauczyciela” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.4 "Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty".

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru trenera/trenerki szkolenia e-Nauczyciel w projekcie Akademia e-Nauczyciela w województwie śląskim.

 

 
 
logo_pokl     logo_slaskie            logo_ue

 

 
 

Projekt współfinansowany ze śro dków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK - najlepsza inwestycja