Akademia IT e-Nauczyciela - śląskie - zapytanie I
Drukuj E-mail PDF

BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej”  realizuje projekt „Akademia IT e-Nauczyciela” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.4 "Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty".

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacj usługi opracowania i dostarczenia materiałów dydaktycznych z zakresu e-Nauczyciel w województwie śląskim.

logo_pokl     logo_slaskie            logo_ue

Projekt współfinansowany ze śro dków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK - najlepsza inwestycja