Projekt 50 + na START w Małopolsce
Drukuj E-mail PDF
BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej” zakończył negocjacje 
Projektu „50+ na START” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 
9.6 „Upowszechnienie uczenia się dorosłych", Poddziałanie 9.6.2 
„Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków 
obcych". 

Cele projektu Głównym celem projektu jest podniesienie umiejętności i kompetencji informatycznych niezbędnych w warunkach pracy biurowej u 180 (108K, 72M) osób pracujących lub zarejestrowanych bezrobotnych, zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego, upowszechnienie uczenia się osób dorosłych pomiędzy 50 a 64 rokiem życia, zainteresowanych z własnej inicjatywy podniesieniem umiejętności komputerowych do końca grudnia 2014r. Uczestnicy uzyskają wiedzę i umiejętności potwierdzone Europejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowych ECDL START - dowolnie wybranych czterech z siedmiu modułów, co pozwala skupić się uczestnikom na interesujących ich zagadnieniach oraz uzuskanie rozpoznawalnego w 148 krajach świata certyfikatu.

Certyfikowanie w systemie ECDL jest objęte patronatem Polskiego Towarzystwa Informatycznego i zachowuje ważność bezterminowo.

Czas trwania projektu 01.11.2013r. – 31.12.2014r.

Realizowane szkolenia z zakresu ECDL START obejmuje 4 z 7 modułów: 1) Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych, 2) Użytkowanie komputera, 3) Przetwarzanie tekstów, 4) Arkusze kalkulacyjne, 5) Bazy danych, 6) Grafika menedżerska i prezentacyjna, 7) Przeglądanie stron internetowych i komunikacja.

Powyższe szkolenia będą realizowane w 3 stopniach zaawansowania: * Grupa A - początkujących, wymagających nauki od podstaw - po 25h/moduł; * Grupa B - mających już opanowane podstawy obsługi komputera - po 20h/moduł; * Grupa C - posiadających podstawy obsługi pakietu Office - po 15h/moduł.

Więcej informacji pod numerem: 12 423 48 64, 663 65 00 65

loga_krakow Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                CZŁOWIEK - najlepsza inwestycja