KONKURS Z "PANEM T.I.K.iem"
Drukuj E-mail PDF

Szanowni Państwo „Bezpieczny w sieci - powiedz to innym”, to kolejna edycja konkursu z „Panem T.I.K.iem”, dotyczącego technologii komunikacyjno-informacyjnych. W tym roku priorytetem jest bezpieczne korzystanie z Internetu, zagadnienie niezwykle ważne w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Wielki wymiar społeczny, związana z tym postawa etyczna oraz ogólne zasady bezpieczeństwa, czynią tą problematykę uniwersalną, dotykającą wielu zagadnień życia codziennego każdego członka społeczeństwa.

 Zaproszenie do konkursu „Bezpieczny w sieci – powiedz to innym” jest świetną okazją dla Nauczycieli i Wychowawców do poruszenia tej tematyki w rozmowach z uczniami na lekcjach wychowawczych oraz na lekcjach różnych przedmiotów, nie tylko Informatyki.

 

Wszystkim zależy, aby prawidłowe zachowania bezpiecznego korzystania z sieci komputerowej stały się nawykiem dla każdego młodego Internauty.

 Praca konkursowa polega na stworzeniu przez ucznia projektu graficznego na koszulkę (T-shirt) związanego z bezpieczeństwem w sieci. Projekt ten ma przestrzegać przed zagrożeniami jakie niesie Internet, ma uczyć właściwych zachowań, powinien być wskazówką dla rówieśników.

Projekt musi być wykonany całkowicie samodzielnie, bez używania gotowych elementów, w zgodzie z prawem autorskim. Liczymy na to, że samodzielne tworzenie projektów przez uczniów przyczyni się do ukształtowania wśród uczniów właściwych postaw.

Dla uczniów, autorów najciekawszych prac przygotowaliśmy atrakcyjne nagrody.

Tradycyjnie przewidzieliśmy także nagrody dla nauczycieli, którzy w wyjątkowy sposób zaangażują się w to przedsięwzięcie.

Życzymy dużej satysfakcji z aktywności Państwa uczniów i liczymy na szeroki udział w Konkursie.

 WAŻNE:

Jako inspirację do rozmowy z uczniami o bezpieczeństwie w sieci, polecamy sprawdzone witryny internetowe, gdzie oprócz wielu informacji na ten temat, można także znaleźć materiały dydaktyczne do lekcji, a nawet propozycje jednostek lekcyjnych.