Konferencja "Innowacje w edukacji 2011"
Drukuj E-mail PDF

I KONFERENCJA INNOWACJE W EDUKACJI 2011 - 15 LISTOPADA 2011 R.

„TECHNOLOGIA INFORMACYJNO KOMUNIKACYJNA W PROCESIE DYDAKTYCZNYM ORAZ ZARZĄDZANIU SZKOŁĄ”

Patronat Honorowy Wojewody Łódzkiego

konferencja

Konferencja dla twórczych i innowacyjnych nauczycieli wykorzystujących lub chcących wykorzystywać TIK w edukacji wczesnoszkolnej, na wszystkich przedmiotach nauczania i szczeblach edukacyjnych oraz dyrektorów i przedstawicieli organów prowadzących, wdrażających nowe technologie w zarządzaniu.

Program konferencji

10:30 – 11:00    Rejestracja uczestników
11:00 – 11:20    Uroczysta inauguracja I KONFERENCJI  INNOWACJE W EDUKACJI 2011
Przywitanie, wystąpienia gości: Przedstawiciel Ministra Edukacji Narodowej, Marszałka Województwa Łódzkiego, Łódzkiego Kuratora Oświaty
11.20 – 13.00    Sesja plenarna
11:20 – 12:00    Wykład inauguracyjny: Nowe media, nowy uczeń - jaka szkoła? – Dr hab. Inż. Janusz Morbitzer, Profesor Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
12:00 – 12:20    Technologia  informacyjno komunikacyjna  w procesie dydaktycznym.  Acer Clasroom Manager - intuicyjne zarządzanie pracownią komputerową - Sebastian Kluczyk - Image Recording Solutions
12:20 – 12:40    Systemy elektronicznego wspomagania zarządzania szkołą. Projekt „Wirtualna Szkoła”- Jarosław Grabka - Perfektus System
12:40 – 13:00    Certyfikacja nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w dydaktyce - Marcin Garwacki -  Ogólnopolski Koordynator ECDL
13:00 – 13:30    Poczęstunek

13:30 – 15:10    Panel samorządowy współorganizowany przez Kuratorium Oświaty w Łodzi, z udziałem Przedstawicieli  Ministra Edukacji Narodowej, Marszałka Województwa Łódzkiego
13:30 – 13:50    Wystąpienie przedstawiciela  Ministra Edukacji Narodowej
13:50 – 14:10    Innowacje w  edukacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Tomasz Walas Wydział Informacji i Promocji PO KL Departament ds. PO Kapitał Ludzki Urząd Marszałkowski w Łodzi
14:10 – 14:30    Interaktywne zasoby PWN gwarancją sukcesu w procesie informatyzacji szkół – Maciej Tyran
14:30 – 14:50    Izba Rzeczoznawców PTI - doradztwo, analizy, ekspertyzy – wsparcie dla jednostek samorządowych – Tomasz Szatkowski, Dyrektor Izby Rzeczoznawców PTI
14:50 – 15:00    Losowanie upominków  wśród przedstawicieli szkół


13:30 – 15:55    Panel nauczycielski – warsztaty

Zapisy zakończone. Limit miejsc wyczerpany. Pozostały jeszcze wolne miejsca na część warsztatów. Zapraszamy do udziału w wybranych warsztatach.

{tab=Warsztaty}Zapraszamy wszystkich Państwa do wzięcia udziału w warsztatach. Udział w warsztatach wymaga odrębnej rejestracji.

Moduł 1
Wykorzystanie interaktywnych pomocy naukowych w procesie nauczania - Merkator
Moduł 2
Korzystanie z zasobów zintegrowanych systemów dokumentacji elektronicznej. Projekt „Wirtualna Szkoła” - Perfektus System.
Moduł 3
Technologia  informacyjno komunikacyjna  w procesie dydaktycznym - intuicyjne zarządzanie pracownią komputerową - Image Recording Solutions.
Moduł 4a
Wykorzystanie portalu You Tube w procesie kształcenia - Paweł Strawiński, PB ECDL,  PTI  
Moduł 4b
System egzaminowania eecdl.pl i certyfikacji dla egzaminatorów, centrów egzaminacyjnych i laboratoriów - Paweł Strawiński,  PB ECDL, PTI
Moduł 5  Jak w praktyce wykorzystać nowoczesne technologie w edukacji na przykładzie rozwiązań Interwrite i Epsona - Barbara Stasiak, Marketing Manager, Agraf Sp z.o.o., partner EPSON
{tab=Moduł 1}Wykorzystanie interaktywnych pomocy naukowych w procesie nauczania - Merkator.

  • 13:30 – 14:15 - Zapisy zakończone. Limit miejsc wyczerpany.
  • 14:20 – 15:05 - Zapisy zakończone. Limit miejsc wyczerpany.

{tab=Moduł 2}Korzystanie z zasobów zintegrowanych systemów dokumentacji elektronicznej. Projekt „Wirtualna Szkoła” - Perfektus System.

{tab=Moduł 3}Technologia  informacyjno komunikacyjna  w procesie dydaktycznym - intuicyjne zarządzanie pracownią komputerową - Image Recording Solutions.

  • 13:30 – 14:15 - Zapisy zakończone. Limit miejsc wyczerpany.

{tab=Moduł 4a}Wykorzystanie portalu You Tube w procesie kształcenia - Paweł Strawiński, PB ECDL, PTI

  • 13:30 – 14:15 - Zapisy zakończone. Limit miejsc wyczerpany.

{tab=Moduł 4b}System egzaminowania eecdl.pl i certyfikacji dla egzaminatorów, centrów egzaminacyjnych i laboratoriów - Paweł Strawiński, PB ECDL, PTI

{tab=Moduł 5}Jak w praktyce wykorzystać nowoczesne technologie w edukacji na przykładzie rozwiązań Interwrite i Epsona - Barbara Stasiak, Marketing Manager, Agraf Sp z.o.o., partner EPSON.

{/tabs}   

15:55 – 16:00    Losowanie upominków wśród uczestników warsztatów

Miejsce Konferencji:

budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 im. Karola Wojtyły w Łodzi przy ul. Żeromskiego 115