Przygody Pana T.I.K.a
Drukuj E-mail PDF

pantikOgólnopolski Konkurs Informatyczny „Przygody Pana T.I.K.a” jest organizowany dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Odbywa się w miesiącach maj - czerwiec 2011 roku w ramach Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego,

Organizatorami Konkursu są:

  • Polskie Towarzystwo Informatyczne , Polskie Biuro ECDL
  • oraz Gimnazjum nr 49 im. S. Starzyńskiego w Warszawie


Cele konkursu:


  • Rozwijanie zainteresowań informatycznych i przygotowanie młodzieży do funkcjonowania w zinformatyzowanym społeczeństwie oraz wzbogacenie wiedzy uczniów na temat bezpieczeństwa w sieci.
  • Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności w praktycznym działaniu.
  • Zachęcanie szkół do rozpoznawania i rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym.


Z przyjemnością informujemy, że postać "Pana T.I.K.a" zaprojektowała Paulina Sobolewska, laureatka konkursu na "Projekt Pana T.I.K.a".

Opis konkursu zaczerpnięty z http://pantik.ecdl.pl/