Kurs przygotowawczy do egzaminu ECDL
Drukuj E-mail PDF

Egzaminy te sprawdzają podstawowe umiejętności, potrzebne zarówno w pracy zawodowej jak i coraz częściej w życiu codziennym każdego obywatela Europy. Zajęcia realizowane są przez ośrodek szkoleniowy posiadający akredytacje Kuratorium Oświaty na szkolenia w zakresie ECDL, w laboratoriach komputerowych akredytowanych przez Polskie Towarzystwo Informatyczne w ramach Centrum Egzaminacyjnego ECDL W Łodzi, będącym największym CE w woj. łódzkim.

Kurs przygotowawczy do egzaminu ECDL. ECDL czyli Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych stanowi międzynarodowy certyfikat potwierdzający umiejętności obsługi komputera w zakresie 7 modułów. Certyfikaty ECDL stanowią element CV coraz bardziej doceniamy przez pracodawców.

Nasza firma od wielu lat organizuje kursy przygotowujące do egzaminów ECDL. Będąc największym centrum egzaminacyjnym w regionie posiadamy dwoświadczenie i szeroką kadrę trenerów z uprawnieniami egzaminatorów. Nauczymy Cię obsługi komputera, ale również prawidłowo przygotujemy do egzaminu. 

Egzaminy ECDL Core sprawdzają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne i obejmują:

 • Moduł I. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych
 • Moduł II. Użytkowanie komputerów
 • Moduł III. Przetwarzanie tekstów
 • Moduł IV. Arkusze kalkulacyjne
 • Moduł V. Bazy danych
 • Moduł VI. Grafika menedżerska i prezentacyjna
 • Moduł VII. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja

Do uzyskania certyfikatu wymagane jest zdanie wszystkich egzaminów w terminie 3 lat od daty pierwszego egzaminu.

ECDL Start jest to certyfikat potwierdzający kompetencje w zakresie dowolnie wybranych czterech modułów dostępnych w programie ECDL Core. Kandydat sam wybiera interesujące go moduły i zdaje z nich egzaminy dokładnie na takich samych zasadach jak w przypadku pełnego certyfikatu ECDL.

Egzaminy są dostosowane do oprogramowania pochodzącego od różnych producentów. Poszczególne egzaminy mogą być zdawane w z użyciem oprogramowania Open Office, MS Office 2003, MS Office 2007.

Forma: blended-learning

 • 15 godzin po 45 min. w formie stacjonarnej w pracowni komputerowej (3 spotkania po 5 godz)
 • 25 godzin w formie e-learningu
 • program szkolenia zgodny z Syllabusem ECDL v.5.0
 • wymagana podstawowa umiejętność obsługi komputera i internetu
 • wysoka zdawalność egzaminów przez absolwentów naszych szkoleń
 • w szkoleniach można brać udział w dowolnej kolejności
 • dogodna lokalizacja z dobrym dojazdem w centrum Łodzi (okolice Katedry)
 • w cenie:
  • materiały dodatkowe
  • egzaminy próbne
  • podręcznik
  • przerwy kawowe
  • dostęp do dodatkowych konsultacji e-learningowych (max. 1 godz na osobę)

Cena kursu to jedynie 394 zł za moduł.