Szkolenie nadające uprawnienia egzaminatora ECDL
Drukuj E-mail PDF

Szanowni Państwo,

informujemy, że Regionalny Koordynator ECDL Łódź przy współpracy z Oddziałem Łódzkim Polskiego Towarzystwa Informatycznego organizuje szkolenia egzaminatorów ECDL niezbędne do uzyskania uprawnień egzaminatora z podstawowego zakresu ECDL oraz uprawnienia S4 Edycja Obrazów, S6 ECDL WebEditing oraz S7 Współpraca Online.

Szkolenia z podstawowego zakresu ECDL oraz z S4, S6 i S7 odbędą się 08.12.2017 roku (piątek) w BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej, 93-485 Łódź, ul. Kutnowska 11 w godzinach 08:30 – 18:30.

Rejestracja uczestników: 08:00 – 08:30

Szkolenie podstawowe ECDL – 08:30 – 14:00

Szkolenie z S4, S6, S7 – 14:00 – 18:30

 

Informacje dla Kandydatów na Egzaminatorów ECDL wraz z wymaganiami dostępne są na stronie http://ecdl.pl/partnerzy/egzaminatorzy/jak-zostac-egzaminatorem/.

Kandydaci na szkolenie zobowiązani są do przesłania  na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  wiadomości zawierającej następujące załączniki:

1.       wypełniony Formularz Zgłoszenia Uczestnictwa. zgłoszenia uczestnictwa (dokument .pdf).  Oryginał należy przynieść na szkolenie. (dotyczy tylko uprawnień na szkolenie z podstawowego ECDL) W przypadku kandydatów spoza Regionu Łódź (należy uzyskać od Koordynatora właściwego ze względu na miejsce zamieszkania zgodę na udział w szkoleniu.

2.       wypełnionej Karty Rejestracji Egzaminatora. Oryginał należy przynieść na szkolenie. Karta rejestracji egzaminatora (dokument .pdf).

3.       potwierdzenie umiejętności merytorycznych: dyplom ukończenia studiów, potwierdzenie zatrudnienia jako nauczyciel TI/informatyki bądź stażu pracy jako trenera

4.       CV

5.       skan certyfikatu/certyfikatów (Warunkiem koniecznym do uzyskania uprawnień podstawowych Egzaminatora ECDL posiadanie jednego z certyfikatów: ECDL CORE lub START; BASE; STANDARD lub minimum dwóch certyfikatów ECDL ADVANCED, w przypadku chęci zdobycia uprawnień z: S4, S5 i S7, wymagane: uprawnienia podstawowe i zdany moduł ECDL z danego produktu)

  1. skan potwierdzenia przelewu na konto: 18 1090 1056 0000 0001 1121 2161 PTI Oddział Łódzki, 90-924 Łódź, ul. Stefanowskiego 18/22. Tytuł wpłaty:

"Imię Nazwisko, szkolenie- PODSTAWOWY ECDL LUB S4- ECDL Edycja Obrazów, S6 – ECDL WebEditing, S7 -ECDL Współpraca Online, Łódź"

do dnia 06 grudnia 2017 r.

Wszyscy uczestnicy proszeni są o przesłanie potwierdzenia wpłaty za szkolenie i danych do faktury e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowych informacji udziela biuro Regionalnego Koordynatora ECDL w Łodzi Beaty Ostrowskiej.

Beata Ostrowska

Regionalny Koordynator ECDL, Region Łódź

Biuro: e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 603650065

Szkolenie nadające uprawnienia Egzaminatora ECDL
Drukuj E-mail PDF

Szanowni Państwo,

informujemy, że Regionalny Koordynator ECDL Łódź przy współpracy z Polskim Biurem ECDL oraz Polskim Towarzystwem Informatycznym, Oddział Łódzki organizuje szkolenia egzaminatorów ECDL niezbędne do uzyskania uprawnień egzaminatora z podstawowego zakresu ECDL oraz uprawnienia S4 Edycja Obrazów, S5 Zarządzanie projektami oraz S7 Współpraca Online.

Szkolenia z podstawowego zakresu ECDL oraz z S4, S5 i S7 odbędą się 05.07.2017 roku (środa) w BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej, 93-485 Łódź, ul. Kutnowska 11 w godzinach 08:30 – 19:30.

Rejetracja uczestników 08:30 - 09:00

Szkolenie podstawowe ECDL – 09:00 – 14:30

Szkolenie S4, S5, S7 – 15:00 – 19:30

 Informacje, dokumenty dla Kandydatów na Egzaminatorów ECDL wraz z wymaganiami dostępne są na stronie http://ecdl.pl/partnerzy/egzaminatorzy/jak-zostac-egzaminatorem/.

Formularze zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniach można pobrać: zgłoszenia uczestnictwa (dokument .pdf). (formularz dotyczy osób zainteresowanych zdobyciem tylko uprawnień podstawowych ECDL). W przypadku kandydatów spoza Regionu Łódź (należy uzyskać od Koordynatora właściwego ze względu na miejsce zamieszkania zgodę na udział w szkoleniu.

W przypadku pozostałych uprawnień wystarczy tylko karta rejestracji egzaminatora dostępna Karta rejestracji egzaminatora (dokument .pdf). Dla osób zainteresowanych zdobyciem uprawnień podstawowych potrzebne będą zarówno formularz zgłoszeniowy, jak i karta rejestracji.

Koszt szkolenia dla nowych kandydatów

  • podstawowe 430,50 zł brutto
  • Edycja Obrazów (S4) – 246,00 zł brutto
  • ECDL Zarządzanie projektami (S5) – 246,00 zł brutto
  • ECDL Współpraca Online (S7) – 246,00 zł brutto
  • Członkom PTI przysługuje zniżka w wysokości 35%.

Szczegółowych informacji udziela biuro Regionalnego Koordynatora ECDL w Łodzi Beaty Ostrowskiej.

Beata Ostrowska

Regionalny Koordynator ECDL, Region Łódź

Biuro: tel. 603650065, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

 

 

Podziękowanie dla BROst CEiTK
Drukuj E-mail PDF

Podziękowanie dla BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej w Łodzi od Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku

BEZZWROTNE WSPARCIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Drukuj E-mail PDF

Szanowni Państwo,

 

informujemy, że są jeszcze wolne miejsca w związku z realizacją projektu „PRACA W CENTRUM - program typu outplacement  w województwie łódzkim”oraz prowadzeniem działań w zakresie przyznawania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Przypominamy informacje związane z procedurą naboru uczestników oraz udzielaniem dotacji.

Jeśli w Państwa najbliższym otoczeniu są osoby, które spełniają wymogi i mogłyby skorzystać z bezpłatnych benefitów oferowanych przez projekt, zachęcamy do przekazania im tej informacji.


1.Do projektu może przystąpić 32 uczestników. Każdy z uczestników może starać się o przyznanie bezzwrotnego wsparcia w wysokości 23 000,00 zł., po spełnieniu na dzień przystąpienia do projektu następujących warunków:

1) zamieszkuje na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego;

2) nie prowadził działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu-wydruk z CEiDG lub oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej;

3) jest osobą, która utraciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu lub jest osobą przewidzianą do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy bądź jest osobą zagrożoną zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (stosowne zaświadczenie potwierdzające powyższy status);

4)należy do jednej z poniżej wymienionych grup docelowych:
a) jest osobą poniżej 30. roku życia (tj. nie ukończyła 30 lat (do dnia poprzedzającego dzień 30.urodzin),
b) jest osobą powyżej 50. roku życia (tj. osoba ma prawo wziąć udział w projekcie począwszy od dnia swoich 50-tych urodzin),
c) jest osobą z niepełnosprawnością,
d) jest pracownikiem o niskich kwalifikacjach (osobą z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym),
e) jest kobietą.

 

2. Projekt zakłada objęcie uczestników następującym wsparciem:

a) kierowanym do 32 uczestników:

- doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej (przygotowanie do samodzielnego

prowadzenia działalności gospodarczej);

b) kierowanym tylko do 16 uczestników:

- wsparcie bezzwrotne w wysokości 23 000,00 zł

-wsparcie w postaci usług doradczo-szkoleniowych udzielane w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej (pomoc w efektywnym wykorzystaniu wsparcia finansowego

wspomagająca rozwój działalności gospodarczej).

 

3. Zainteresowane osoby proszę o kontakt pod numerem tel. 603650065