PROJEKT KLASA Z ECDL
Drukuj E-mail PDF

Zapraszamy wszystkie szkoły zwłaszcza gimnazjalne i ponadgimnazjalne z województwa łódzkiego do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie Klasa z ECDL.

Projekt KLASA z ECDL pozwala przygotować uczestników do zdobycia uznanego na całym świecie certyfikatu ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych), a tym samym do rozwoju niezbędnych w dzisiejszym społeczeństwie podstawowych umiejętności cyfrowych.

Korzyści z przystąpienia do programu KLASA z ECDL:

dla uczniów:

standaryzacja i uporządkowanie umiejętności komputerowych zgodnie z europejskim, wypracowanym od ponad 20 lat standardem

przygotowanie do zdobycia potrzebnego na dalszych etapach kształcenia oraz na rynku pracy certyfikatu ECDL

możliwość zdobycia certyfikatu ECDL w sprzyjających warunkach (cena egzaminów ulgowych jest dla  uczniów w programie dodatkowo obniżona o 10% np. za egzaminy z grupy podstawowej B1, B2, B3, B4, S1, S2, S3, S7, S9)

wymiana wiedzy i umiejętności z rówieśnikami z innych szkół biorących udział w projekcie

udział i współpraca w ramach projektów, akcji czy konkursów organizowanych w projekcie

dla szkoły i nauczycieli:

założenie edukacyjnego laboratorium ECDL w szkolnej pracowni komputerowej

korzystanie ze znaków firmowych ECDL na stronach szkoły, folderach i innych materiałach

możliwość zaproponowania uczniom ciekawej i atrakcyjnej formy dodatkowego rozwoju

możliwość współpracy ze szkołami biorącymi udział w przedsięwzięciu - wymiana doświadczeń, rozwój, rywalizacja, wspólne projekty

możliwość zdobycia uprawnień egzaminatora ECDL dla nauczyciela informatyki

pomoc i wsparcie ze strony Koordynatora Regionalnego ECDL w regionie

dostęp do materiałów ćwiczeniowych opracowanych przez PTI

dla nauczycieli, którzy nie są egzaminatorami ECDL, a chcieliby nimi zostać przysługuje 50% zniżki na szkolenie dot. nadaniu uprawnień egzaminatora ECDL

Ogólne ustalenia programu KLASA z ECDL

Szkoła podpisuje umowę partnerstwa w projekcie KLASA z ECDL w oparciu o poniższe ustalenia

Klasy realizują program zgodny z podstawą programową,  poszerzony o treści wynikające z sylabusa certyfikacji ECDL, stwarzając uczniom możliwość przygotowania do egzaminów

Nauczyciel otrzymuje wsparcie od Koordynatora Regionalnego ECDL w zakresie organizacji egzaminów ECDL

Pracowania informatyczna w szkole uzyskuje nieodpłatnie status  Laboratorium Edukacyjnego ECDL.

Informacje o udziale klas w programie znajdują się na stronie internetowej szkoły lub innych materiałach informacyjnych.

Informacja o udziale szkoły w projekcie „Klasa z ECDL” znajduje się na stronie ECDL.

Szkoła otrzymuje prawo do korzystania z logotypów: Klasa z ECDL, ECDL i PTI.

Nauczyciel informatyki ma możliwość zdobycia certyfikatu egzaminatora ECDL.

Uczniowie biorą udział w konkursach informatycznych, projektach..

Klasa otrzymuje patronat merytoryczny nad realizacją programu informatyki z PTI.

Nauczyciel otrzymuje wsparcie w ramach organizacji konkursów informatycznych na szczeblu szkolnym, miejskim lub regionalnym.

Uczniowie i nauczyciele mogą współpracować na różnych płaszczyznach, dzieląc się doświadczeniami i pomysłami z innymi uczniami i nauczycielami  z klas z ECDL, biorących udział w programie.

Udostępnione zostaną kontakty do szkół w innych krajach europejskich realizujących podobne programy.

Szkoły współuczestniczą w organizacji i obchodach Dni Otwartych ECDL.

Dla szkół ponadgimnazjalnych istnieje propozycja przystąpienia do certyfikacji ECDL Advanced.

Szkoły, w których uczniowie zdobywać będą certyfikat ECDL, posiadać będą Laboratorium ECDL otrzymają Certyfikat “Klasa z ECDL”.

Kwalifikacje informatyczne weryfikowane certyfikacją ECDL są bardzo szerokie i wachlarz możliwości również. Dlatego każdy nauczyciel może wybrać dowolną liczbę modułów do realizacji, jak i wybór. Propagujemy ECDL Profile.

W PRZYPADKU PYTAŃ SŁUŻYMY POMOCĄ POD NUMEREM TELEFONU 603650065 ORAZ ADRESEM MAILOWYM Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SZKOLENIE NA EGZAMINATORÓW ECDL - PODSTAWOWY W ŁODZI, 05.12.2015
Drukuj E-mail PDF

Szanowni Państwo,

 

informujemy, że Regionalny Koordynator ECDL Łódź przy współpracy z Polskim Biurem ECDL oraz Polskim Towarzystwem Informatycznym, Oddział Łódzki planuje szkolenie dla kandydatów na egzaminatora z podstawowego zakresu ECDL.

Szkolenie planowane jest 05 grudnia 2015 roku (sobota) w BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej, 93-485 Łódź, ul. Kutnowska 11 w godzinach 08:30 – 14:30.

Informacje dla Kandydatów na Egzaminatorów ECDL wraz z wymaganiami dostępne są na stronie https://ecdl.pl/node/3332  

 

Zainteresowanych proszę o kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (603650065).

 

Warunkiem koniecznym do uzyskania uprawnień Egzaminatora ECDL jest posiadanie jednego z certyfikatów:

• ECDL CORE lub START lub BASE lub STANDARD

lub 

• minimum dwóch certyfikatów ECDL ADVANCED.

 

Pozostałe warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 

1. Przesłanie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zgłoszenia zawierającego 4 załączniki:

• wypełniony Formularz Zgłoszenia Uczestnictwa (do pobrania z https://ecdl.pl/images/Formularz_zgloszeniowy_egzaminatora.pdf. Oryginał należy przynieść na szkolenie.

• wypełnione Karty Rejestracji Egzaminatora (do pobrania z www.ecdl.pl/images/karta_rejestracji_egzaminatora.pdf). Oryginał należy przynieść na szkolenie.

• potwierdzenie umiejętności merytorycznych: kopia dyplomu ukończenia studiów, potwierdzenie zatrudnienia jako nauczyciel TI/informatyki bądź stażu pracy jako trenera

• CV

2. W przypadku kandydatów spoza województwa małopolskiego należy przesłać rekomendację Koordynatora Regionalnego ze SWOJEGO Regionu (ze względu na miejsce zamieszkania).

3. Wysłanie (przed szkoleniem) skanu potwierdzenia przelewu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Odpłatność wynosi 430,50 zł brutto (członkom PTI przysługuje 35% zniżki konieczne uregulowane składki za bieżący rok).

Dokonanie opłaty za szkolenie (należy wykonać dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu). Po dokonaniu wpłaty proszę wysłać  scan potwierdzenia przelewu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nr rachunku bankowego

18 1090 1056 0000 0001 1121 2161

DANE DO FAKTURY:

PTI Oddział Łódzki
ul. Stefanowskiego 18/22
90-924 Łódź

 

Tytuł wpłaty:

"Imię Nazwisko, szkolenie egzaminatorów ECDL, Łódź-05.12.2015"

do dnia 01.12.2015.2015 r.

Dane do wystawienia faktury (do 7 dni od daty dokonania  przelewu) należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wszyscy uczestnicy, którzy chcą otrzymać fakturę proszeni są o przesłanie kopii potwierdzenia wpłaty oraz danych do faktury e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Szczegółowych informacji udziela Regionalny Koordynator ECDL w Łodzi Beata Ostrowska.

 

Beata Ostrowska

Regionalny Koordynator ECDL, Region Łódź

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

tel. 601296629, 603650065

Przypomnienie:

Zgodnie z §.16 i 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, faktury mogą być wystawiane nie później niż siódmego dnia od dnia dokonania wpłaty.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia na szkolenie bądź odwołania szkolenia w przypadku braku chętnych.

SZKOLENIE NA EGZAMINATORÓW ECDL
Drukuj E-mail PDF

Szanowni Państwo,

 

informujemy, że Koordynator Regionalny ECDL Łódź przy współpracy z Polskim Biurem ECDL oraz Polskim Towarzystwem Informatycznym, Oddział Łódzki organizuje szkolenie egzaminatorów ECDL nadające absolwentom uprawnienia do przeprowadzania egzaminów: ECDL BASE (4 moduły), ECDL Standard: 3 moduły tj. Power Point, Access, IT Security, ECDL e-Citizen.

 

Szkolenie odbędzie się 24 kwietnia 2015 roku (piątek) w godzinach 14-20 w BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej, 93-485 Łódź, ul. Kutnowska 11.

 

Informacje dla Kandydatów na Egzaminatorów ECDL wraz z wymaganiami dostępne są na stronie: https://ecdl.pl/node/33322. Jednym z warunków koniecznych do uzyskania uprawnień Egzaminatora ECDL, jest posiadanie jednego z certyfikatów:

  • ECDL: CORE, START; BASE; STANDARD
  • lub minimum dwóch certyfikatów ECDL ADVANCED.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

  1. Przesłanie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (najpóźniej do 23.04.2015) wiadomości zawierającej 3 załączniki:
    1. wypełniony Formularz Zgłoszenia Uczestnictwa (formularz można pobrać ze strony https://ecdl.pl/images/Formularz_zgloszeniowy_egzaminatora.pdf). Oryginał należy przynieść na szkolenie.
    2. wypełnioną Kartę Rejestracji Egzaminatora (do pobrania z www.ecdl.pl/images/karta_rejestracji_egzaminatora.pdf). Oryginał należy przynieść na szkolenie.
    3. CV. Oryginał należy przynieść na szkolenie.
  2. Dokonanie opłaty za szkolenie (należy wykonać dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu). Po dokonaniu wpłaty proszę wysłać scan potwierdzenia przelewu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odpłatność za udział w szkoleniu wynosi 430,50 zł. brutto (członkom PTI z opłaconą składką członkowską przysługuje 35% zniżki).  

 

Wpłaty proszę wnosić na konto:

Nr rachunku bankowego

18 1090 1056 0000 0001 1121 2161

DANE DO FAKTURY:

PTI Oddział Łódzki
ul. Stefanowskiego 18/22
90-924 Łódź

 

Tytuł wpłaty:

"Imię Nazwisko, szkolenie egzaminatorów ECDL, Łódź"

do dnia 23.04.2015 r.

 

Dane do wystawienia faktury (do 7 dni od daty dokonania  przelewu) należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wszyscy uczestnicy, którzy chcą otrzymać fakturę proszeni są o przesłanie kopii potwierdzenia opłaty oraz danych do faktury e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Szczegółowych informacji udziela:

 

Beata Ostrowska

Koordynator Regionalny ECDL, Region Łódź

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

tel. 601 29 66 29, 501 957 105, 603 65 00 65

AWARIA CENTRALI TELEFONICZNEJ
Drukuj E-mail PDF

Szanowni Państwo,

informujemy, że w najbliższym czasie z powodu awarii centrali telefonicznej, numery telefonów 426336824 oraz 426336899 będą nieczynne. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem tel. 603650065